Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Respektování a ochraně vašich osobních údajů přikládáme vysokou váhu, a proto se zaměřujeme na to aby vaše údaje byly neustále v bezpečí, abychom jim poskytovali dostatečnou ochranu a aby jste byli spokojení. Způsoby, jakými nakládáme, sbíráme, ukládáme nebo jinak využíváme vaše osobní údaje jsou popsány v tomto dokumentu zásady ochrany osobních údajů.

V rámci tohoto dokumentu se můžete seznámit se všemi postupy které podnikáme pro ochranu vašich osobních údajů jejich případnou archivaci z pohledu legislativy, jejich další využívání nebo ukládání při jejich získání v rámci této webové stránky. Doporučujeme, si tento dokumenty dobře přečíst informovat se tak o těchto způsobech využívání a nakládání s vašimi osobními údaji. Máte vždy právo na to podat stížnost ohledně toho jakými způsoby je nakládáno s vašimi osobními údaji je však dobré nás nejdříve kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností.

Jaké údaje shromažďujeme

V rámci používání těchto webových stránek https://online-casinocz.com/ jsou shromažďovány dva typy osobních údajů a to ty, které jsou neidentifikovatelné a ty které jsou naopak identifikovatelné.

Mezi neidentifikovatelné osobní údaje patří například typ internetového prohlížeče, používaný jazyk, datum a čas nebo název domény webu. Neidentifikovatelné údaje jsou pouze technického typu a není možné je žádným způsobem napojit na konkrétní fyzickou osobu a vaše identita tak zůstává plně skrytá a žádným způsobem se k ní nemůže nikdo dostat, bez ohledu na funkci v rámci tohoto webu.

Identifikovatelné osobní údaje mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu a mohou jíi specifickým způsobem označit a jsou proto považovány za vysoce citlivé osobní údaje. Mezi identifikovatelné osobní údaje, které zpracováváme v rámci vašeho použití těchto internetových stránek a jejich služeb, jsou následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • identifikovatelné technické údaje (IP adresa, verze prohlížeče, časové pásmo, typ zařízení nebo identifikátor – například MAC, UDID, IEMI aj.)
 • údaje o prohlížení webových stránek (čas strávený na stránkách, prokliknuti, sekce zájmu aj.)
 • Marketingová a komunikační data (pokud se rozhodnete pro komunikaci – elektronická pošta nebo telefonní a jiné kontakty)
 • informace shromážděné prostřednictvím třetích stran (například informace o úvěrech a solventnosti prostřednictvím daných registrů apod.)

Jakým způsobem používáme získané údaje

Vaše osobní údaje využíváme pouze v případech, v kterých nám umožňují jejich využití a které jsou přesně specifikovány v rámci těchto zásad o ochraně osobních údajů. Vašich osobních údajů nejčastěji využíváme v rámci následujících případu a situací:

 1. Případech, kdy je použití osobních údajů vyžadováno za účelem poskytování jakýchkoliv služeb spojených s těmito internetovými stránkami nebo v případech ve kterých to vyžaduje naše zákonná povinnost a v případech že vaše základní práva nepřevyšují naše zákonné povinnosti využívání osobních údajů.
 2. V případech, kdy nám byl udělen váš výslovný souhlas například v rámci marketingové kampaně nebo odběru novinek, který můžete kdykoliv odvolat jednoduše přímo z emailové komunikace nebo kontaktování nás jako poskytovatele. Vaše osobní údaje nejsou nikdy poskytovány třetí straně za účelem marketingové komunikace bez vašeho výslovného souhlasu.

Veškeré využívání vašich osobních údajů je vždy v souladu s tímto dokumentem zásad o ochraně osobních údajů a nikdy jich není využíváno nad rámec těchto zásad. Kromě výše uvedených využíváme vaše osobní údaje také v rámci poskytování služeb v rámci těchto stránek. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány a získávány v rámci všech zákonných povinností a nikdy nenarušují vaše základní práva a svobody.

Vaše osobní údaje jsou využívány například v rámci následujících legitimních kroků v rámci využívání našich webových stránek na uvedené internetové adrese spojené s tímto internetovým portálem:

 • Za účelem poskytování služeb
  Za účelem možnosti sdílet váš názor, komentovat nebo jinak využívat tyto webové stránky za účelem poskytování služeb
 • Za účelem naší komunikace s vámi
  Pokud to situace vyžaduje a je nutná komunikace přímo s vámi, jsou získávány osobní údaje za účelem této komunikace. Sem spadá například také marketingová komunikace v rámci zasílání novinek nebo odběru dalších článků.
 • Za účelem odstraňování problémů
  V případě řešení jakýchkoliv nezvyklých chyb nebo oprav případných problémů, které se mohou na stránkách objevit může dojít k vyžádání nebo využívání osobních údajů
 • Za účelem analytiky a statistik
  Aby bylo možné poskytovat služby nejvyšší možné kvality jsou zpracovávána anonymní nebo částečně identifikovatelná data na základě vašeho používání a využívání těchto internetových stránek (například údaje o tom jaké služby nebo sekce stránek jsou využívány a jakým způsobem).

Výše uvedené osobní údaje a způsob jejich zpracování spadá mezi legitimní důvody pro využívání osobních údaje za účelem poskytování služeb spojených s tímto webovým portálem a jeho správným fungováním. Dále jich využíváme pro analytické účely pro strategie a sledování způsobů, jakými návštěvníci a uživatelé využívají naše stránky, služby nebo marketingové elementy, jako je odběr novinek aj.

Osobní údaje bez možnosti identifikovatelnosti fyzické osoby jsou využívány za účelem analytik, které nám pomáhá vylepšit a přizpůsobit naše služby návštěvníkům a úpravu našich marketingových strategií.

Neidentifikovatelné osobní údaje využíváme pro následující uvedené účely:

 • Za účelem provádění analytik, díky kterým je možné analyzovat a vylepšit naše internetové stránky a jejich používání
 • Za účelem testování provedených změn na stránkách a jejich funkčnosti a způsobu zobrazení

Jak shromažďujeme osobní údaje

Osobní informace jsou shromažďování automaticky nebo v rámci poskytování souhlasu hned několika způsoby při návštěvě internetových stránek a využívání poskytovaných služeb. Mezi přední způsoby shromažďování osobních údajů návštěvníků, které mohou být jak identifikovatelné, tak neidentifikovatelné je postupováno následujícími způsoby:

 • Při návštěvě a prohlížení internetových stránek jsou shromažďování informace o návštěvě stránek, veškerých navštívených URL adresách a přechodech v rámci webu. Dále informace získané prostřednictvím souborů cookies (na základě souhlasu) za účelem webové analýzy do kterých spadají informace, jako jsou (operační systém, IP adresa, čas a doba přístupu, typ prohlížeče a využívané jazykové rozhraní), další bodem mohou být informace o mobilním operátorovi, pokud je na stránky přistupováno prostřednictvím datového připojení nebo mobilního zařízení
 • Při odběru novinek newsletteru na základě předem získané souhlasu, který může uživatel kdykoliv odvolat
 • Při vytvoření uživatelského účtu dokončením procesu registrace, který vyžaduje od uživatele některé osobní údaje potřebné pro tento proces, jako jsou jméno, datum narození, e-mailová adresa a uživatelské jméno. Pokud je využíváno registrace přes sociální média, jsou tyto osobní údaje shromažďovány samotnou sítí (např. Facebook apod.)
 • Na základě dobrovolného poskytnutí osobních informací, například na základě kontaktování zákaznické podpory, komentování na webu nebo jiných situacích.

Cookies soubory a webová analytika

Stránky využívají souborů cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem zařízení, ze kterého je získáván přístup na webové stránky (jako jsou stolní počítač, mobilní telefon, tablet aj.). Tyto soubory si pamatují způsob, jakým jsou stránky využívány a při příští návštěvě tak zkušenost návštěvníka zjednoduší, dále jsou využívání pro kompletní fungování internetových stránek dle jejich původního navržení a definování.

Jedná se o jedinečný identifikátor, který může obsahovat různé technické preference, jako jsou například preferované zobrazení webových stránek, jednoduché přihlášení do uživatelského profilu, jazykové preference a jiné možné technické nastavení, podle možností webových stránek.

Soubory cookies neobsahují žádné identifikovatelné údaje a jejich součástí jsou pouze vybrané technické údaje spojené s používaným zařízením nebo webovými štítky. Existuje hned několik druhů cookies souborů, které jsou nutné pro správné zobrazení a používání webových stránek jako jsou:

 • Nezbytné cookies soubory, bez kterých se nemusí obsah stránek zobrazovat správně nebo úplně
 • Analytické cookies soubory, kterých je využíváno za účelem zlepšení fungování stránek
 • Funkční cookies, které umožňují personalizaci stránek na základě preferencí uživatele a návštěvníka
 • Reklamní a cílené cookies soubory, které mohou přizpůsobit reklamní zobrazení preferencím návštěvníka a uživatele webových stránek na základě interakce mezi webem a uživatelem
 • Cookies pro sociální média, které umožňují jednodušší sdílení obsahu na podporovaných sociálních sítích (jako je Facebook nebo Twitter aj.) na základě předešlých nastavení.

Dalším způsobem je webová analytika prostřednictvím nástroje Google Analytics, který může sbírat technické a věcné údaje o interakci mezi webovým portálem a návštěvníkem a na základě těchto informací je následně možné přizpůsobit reklamu preferencím návštěvníka.

Sdílení osobních a neosobních údaje s třetími stranami

Za účelem poskytování některých služeb v rámci webové stránky, jako jsou marketingové kampaně a jiné služby, mohou být některé osobní údaje sdíleny s třetími stranami. O tomto kroku jsou majitelé řádně informováni. Z pohledu sdílení osobních a neosobních údajů s třetími stranami platí následující:

 • Web nezveřejnuje žádné osobní údaje, s výjimkou případů a údajů, které jsou uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo na základě platných legislativ, zákonů a norem
 • Za účelem schopnost poskytovat statistiky o používání webových stránek uživatelem, návštěvnosti, kliknutích a prokliknutích na stránkách, ale také dalších statistikách bez odhalení vaší identity
 • Webové stránky mohou poskytovat vybrané osobní údaje společnostem nebo dceřiným společnostem pro obchodní účely nebo společnostem třetích stran za účelem marketingových kampaní
 • V rámci sloučení organizací, prodeji nebo jiné změně struktury podnikání mohou veškeré registrovaní informace být poskytnuty těmto třetím stranám, o tomto kroku nebo změnách stránka uživatele informuje
 • Na základě zveřejnění nebo předání osobních údajů zákonným složkám nebo dle požadavků zákona, například o archivaci apod.
 • Neexistuje žádná záruka, že informace o uživateli budou použity stránkami, které odkazují na naše stránky nebo které odkazují na nás. Tyto zásady se vztahují pouze na tyto stránky a interakci uživatele přímo na této doméně.

Jak je přistupováno k ochraně získaných údajů

Pro ochranu osobních údajů, které jsou během návštěvy těchto webových stránek shromažďovány je využíváno vysokého zabezpečení, prostřednictvím SSL šifrování, které šifruje a chrání komunikaci mezi uživatelem a webovým portálem. Dále je využíváno moderních prvků pro zabezpečení webových stránek, jak je vyžadováno zákonem o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na uvedené emailové adrese nebo způsoby, které stránka nabízí, a to například za účelem výmazu, změny nebo opravy osobních údajů.

Jak dlouho jsou uchovávány osobní údaje

Osobní údaje jsou uschovávány dle potřeby webového portálu nebo dle podmínek definovaných zákonem, které se na dané osobní údaje vztahují. Jiné osobní údaje jsou uschovávána až do odvolání souhlasu nebo žádosti o výmaz. Některé osobní údaje nemohou být vymazány, pokud se na ně vztahuje zákonná povinnost úschovy po zákonem vymezenou dobu.

Vaše práva z pohledu osobních údajů

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a direktivy ze strany Evropské unie má každý vlastních osobních údajů nárok na následující:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nebo doplnění zadaných osobních údajů,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky (včetně profilování)

Nezletilí uživatelé

Služby a informace poskytované na těchto webových stránkách nejsou určeny pro osoby mladší 18ti let nebo osobám, jejichž věk je v dané jurisdikci, ve které se uživatel nachází, není považován za věk plnoletosti. Pokud nepatříte mezi plnoleté osoby, poté vám není povoleno používání a procházení těchto internetových stránek, které jsou určeny pouze pro plnoleté osoby. Stránky tak musíte okamžitě opustit.

Vyhrazujeme si právo ověřovat a verifikovat od vás získané shromážděné osobní údaje. V případě identifikace uživatele, kteří jsou nezletilí a poskytli jakékoliv informace, máme právo tyto informace odmítnout. Pokud máte důvodné podezření, že některý z uživatelů není zletilý, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Aktualizace Zásad o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady o ochraně osobních údajů kdykoliv aktualizovat, upravit nebo dále definovat. Z tohoto důvodu je dobré se k tomuto dokumentu pravidelně vracet a informovat se o jeho případných změnách.

Všechny změny provedené v tomto dokumentu budou zveřejněny na webu, uživatelé budou o těchto změnách informováni prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu, která byla shromážděna během používání stránek.

Všechny změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné k poslednímu uvedenému revidovanému datu. Následné používání těchto stránek po specifikovanému datu slouží jako souhlas s aktualizovanou verzí Zásad o ochraně osobních údajů.

Zpět na začátek