Zodpovědné hraní hazardních her

Se stále větší dostupností internetového hazardu prostřednictvím online kasin nebo mobilních aplikací, se stává stále více hráčů náchylnější k možné závislosti na hazardních hrách, která může mít dalekosáhlé následky.  Je velice důležité pamatovat na to, že hazardní hry nejsou hlavním zdrojem příjmu u valné většiny hráčů, a naopak se jedná spíše o zábavný element, který zkrátí dlouhou chvíli nebo umožní hraní oblíbených her o skutečné peníze.

Je však velice důležité přistupovat k hraní hazardních her zodpovědně a s opatrností, ale také na základě informovaných rozhodnutí o tom, kde hrát, jakým způsobem spravovat rozpočty a jak vyhledat případnou pomoc, kdy hráč rozezná, že se mohl nebo mohla dostat do možných problémů se závislostí na hazardních hrách. Závislost na hazardních hrách má negativní vliv nejen na psychické zdraví člověka, ve výsledku může mít také negativní vliv na fyzické zdraví a společenský život. Nezodpovědným hraním hazardních her a využívání vyšší sázek, než člověk může prohrát, může dojít k nebezpečné situaci, kdy se člověk může vyskytnout v ekonomické nebo psychologické krizi. Právě z tohoto důvodu je velice důležité zaměřit se na zodpovědné hraní hazardních her, které tento online portál podporuje a upozorňuje hráče na to, hrát hazardní hry pouze zodpovědně a s dostatečnou znalostí a způsobem, jakým ke hrám přistupovat bezpečným a zodpovědným způsobem vůči vlastnímu zdraví, rodině, ale také financím.

Jak zabránit vzniku závislosti na hazardu

Existuje několik bodů, které je možné následovat a díky kterým je možné snížit riziko vzniku závislosti na hazardních hrách během pravidelného hraní na online kasinech nebo mobilních aplikacích. Jedná se o využívání jiném speciálních strategií během hraní, ale také limity a omezení z nabídky kasina, které umožňují mít větší kontrolu nad tím, kolik financí člověk sází na hry nebo kolik financí člověk prohraje.

Hlavním bodem je mít povědomí o tom, že hazardní hry mohou být návykové a že zde existuje určité riziko, že člověk ztratí kontrolu nad svým vlastním hraním. Následné hraní s tímto vědomím člověka chrání proti tomu ztratit svou hlavu během hraní hazardních her a v kombinaci s body a strategiemi ochrany může toto riziko ještě snížit. Jedná se zejména o následující body obrany vzniku závislosti na hazardních hrách:

 • Doporučuje se hrát a registrovat se pouze na těch kasinech, která umožňují mít kontrolu nad způsobem využívání poskytovaných hazardních služeb skrze limity a další omezení, nastavená přímo hráčem
 • Využívejte všech dostupných limitů, jako jsou limity pro omezení času stráveného hraním během jednoho přihlášení, maximální sázky nebo maximální prohrané částky během stanoveného časového období
 • Využívejte aplikací zdarma, určených pro blokaci kasina pro nastavení dalších limitů
 • Nikdy nehrajte hazardní hry pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • Před sázkou vlastních peněz je nutné se dobře seznámit se způsobem, jakým hra funguje, jaké jsou pravidla a podmínky nebo způsoby sázek
 • Nikdy nehrajte hazardní hry ve stresu, depresích nebo hněvu
 • Před registrací a hraní her na online kasinu je nutné se přesvědčit o tom, že kasino nemá žádné skryté poplatky s casino platební metody, a to dobrým seznámením se s pravidly a podmínkami
 • Využitím softwarů jako jsou Bet Blocker nebo GamBan je možné omezit přístup na stránky, kterým nechcete dát svolení
 • Nastavte si přesné rozpočty – využívejte pro sázky pouze nastaveného rozpočtu, a tedy prostředků o které si můžete dovolit přijít
 • Nastavte si časové limity pro používání a hraní her – mnoho her jako jsou herní automaty online o peníze poskytují možnost časového prvku
 • Hrajte pouze s penězi, které máte. Nikdy si nepůjčujte peníze pro potřebu sázek na hazardní hry, to může být nebezpečné
 • Gambling není hlavním zdrojem příjmu – vyvarujte se myšlenky, že hazardní hry a jejich výhra mohou nahradit stabilní příjem
 • Držte se svého rozpočtu, nikdy nevyužívejte dalších debetních nebo kreditních karet pro potřebu hazardu
 • Vytvořte si rovnováhu mezi hraním hazardních her a dalšími aktivitami, hazard by neměl narušovat váš běžný nebo rodinný život
 • Pokud se již při hraní her nebavíte, ihned s tím přestaňte
 • Nespoléhejte se na strategii “štěstí”, tyto vedou k dalším prohrám
 • Nepokoušejte se dohonit své prohry

Jak rozpoznat možný problém

Tak jako u všeho, také v případě možného problému s hazardními hrami důležité rozpoznat prvotní symptomy a příznaky a ty urychleně řešit, než se rozvinou do většího a vážnějšího problému.  Jakmile se hráč ponoří do hraní hazardních her Může se v nich velice jednoduše ztratit, a to díky jejich jednoduché dostupnosti a co se může zdát jako nízké sázky, které se však dalšími prohrami a pokoušením o to dohnat prohrané sázky mohou vyšplhat až do několika stovek nebo tisíců korun a to už pro člověka může často znamenat poměrně zásadní problém.

Prostřednictvím níže uvedených bodů je možné pamatovat na některé příznaky toho, že člověk ztrácí kontrolu nad vlastním hazardním hraním využitím online nebo mobilních platforem a je nutné hraní přerušit, zcela zastavit nebo vyhledat odbornou pomoc.

Mezi časté příznaky závislosti na hazardních hrách patří:

 • Obsesivní hraní hazardních her během volného času, ale také mimo něj
 • Potřeba sázet vyšší peněžní částky pouze za účelem napětí a adrenalinu
 • Neúspěšný pokus omezit sázení a hraní hazardních her nebo s tím zcela přestat
 • Pocit neklidu a podrážděnosti v momentech, kdy hráč nemůže hrát hazardní hry
 • V případech, kdy je hazardních her využívat jako útěku před vlastními problémy, depresemi, vinou nebo úzkostí
 • Snaha o to získat za každou cenu zpět prohrané peníze hraním dalších hazardních her
 • Zhoršení vztahů s přáteli, rodinou nebo partnery vlivem hraní hazardních her a preferování her nad udržováním těchto vztahů
 • Ohrožení školních nebo pracovních povinností vlivem hazardních her
 • Uchýlení se ke krádeži nebo jinému trestnému vlivu za účelem získání prostředků pro hraní hazardních her
 • Snaha udržet hraní hazardních her a sázení financí v tajnosti před rodinou
 • V případech, kdy hráč myslí a mluví výhradně pouze o hraní hazardních her
 • Pocit, že hazardní hry jsou jedinou radostí v životě, která stojí za půjčky nebo riskování peněz nad rámec vyhrazené hodnoty pro hry

Jak překonat závislost na hazardních hrách

Závislost mnoha případech vyžaduje tvrdou práci a odhodlání k tomu dokázat takovouto závislost překonat, ať už se jedná o jakýkoliv druh závislosti jako jsou alkohol, drogy nebo dokonce hazardní hry. Také překonání této závislosti vyžaduje čas, a odhodlání hráče, ale také v některých případech pomoc odborníků nebo přátel a rodiny. Následující body jsou některé ze způsobů, jakými je možné překonat závislost na hazardních hrách a vrátit se zpět do každodenního normálního života, ale také způsobem, jak zachránit své peníze nebo společenské postavení a rodinný život.

 1. Zodpovědnost
  Prvním krokem je přiznání si problému a převzetí zodpovědnosti. V takovém případě je nutné udělat první krok a vyhledat odborné poradenství nebo terapii, ale také rozpočet pro splacení možného dluhu, vzniklého půjčkami na hazard. Tento krok pomůže nejen ke zlepšení finanční situace, je také způsobem navrácení do každodenního života.
 2. Finanční problémy
  Je nutné se vyvarovat tomu řešit možné finanční problémy hazardním hraním. Toto může vést k větším problémům. Je důležité si uvědomit, že hraní hazardních her není zdrojem příjmu, ale zábavou.
 3. Práce na částečný úvazek
  Problémem mnoha hráčů závislých na hazardních hrách je příliš mnoho volného času. Práce na částečný úvazek tento čas omezuje a zároveň je ideálním způsobem, jak zlepšit svou finanční situaci.
 4. Přenechání správy financí
  Přenecháním správy financí, bankovních účtů a kreditních karet někomu jinému (například členu rodiny) nebo jejich kompletní zrušení.
 5. Ochrana vlastních prostředků
  Ochranou vlastních prostředků před sebou samotným. Tedy převedením financí a dalších majetků na manžela nebo manželku, rodinu nebo přátele, kterým hráč důvěřuje.
 6. Limity přístupů
  Nastavením limitů na vlastním bankovním účtu, kreditních kartách, výběrech a platbách pro zvýšení ochrany vlastních prostředků proti jejich sázení. To je možné například přes:

  • Vložení výplaty přímo na bankovní účet
  • Zrušení kreditních karet a osobní šekové knížky
  • Zrušením možnosti elektronických plateb v mobilních a jiných chytrých zařízeních
  • Nastavení bankovního účtu, jehož použití vyžaduje dvojí podpis nebo vyšší úroveň zabezpečení před jednoduchým použitím. Tedy nejen schválení od hráče samotného.
  • Nastavení nových limitů pro denní výběr a nákupy online
 7. Profesionální pomoc
  Vyhledání profesionální pomoci od specialistů se zaměřením na řešení problému s hazardem nebo terapii se zaměřením na řešení závislostí.

Je nutné pamatovat na to, že závislost se může s postupem času zhoršovat a jsou rozeznávány tři základní fáze, a to:

 1. fáze závislosti
 2. fáze ztráty
 3. fáze zoufalství

Každá z těchto fází je pro hráče nebezpečná a může vést k vážným psychickým a zdravotním problémům, je proto nutné zavčas rozpoznat příznaky a vyhledat odbornou pomoc anebo aplikovat výše uvedené body. Pro více užitečných tipů pro boji proti závislosti na hazardních hrách navštivte tento

Jak vyhledat pomoc

Pomoc je možné vyhledat hned několika způsoby, ze všeho nejdříve je však nutné si uvědomit, že člověk potřebuje pomoc a odhodlat se k tomu, vyhledat pomoc ať už odbornou nebo oporu přátel a rodiny.

Léčbu závislosti na hazardních hrách poskytuje hned několik center se zaměřením na psychologii, klinickou psychologie a léčbu závislostí, včetně gamblerství. Na základě doporučení je možné se informovat u ošetřujícího lékaře, který může doporučit státní psychologické centrum nebo využít komory pro kontrolu hazardních her, z jejichž stránek je možné získat odkazy na doporučené instituce. Některá online kasina zároveň doporučují jak české, tak mezinárodní instituce. Další možností je terapeutické centrum zaměřující se na potíže s léky, alkoholem nebo hazardními hrami.

Pomoc je možné vyhledat také u přátel a rodiny a to komunikací, která je základem řešení problému a dodává na větším pocitu klidu.

Poskytovatelé odborné pomoci a jejich kontakty

Následující centra pomoci proti závislosti na hazardu je možné kontaktovat nebo vyhledat bližší informace o pomoci, kterou mohou hráčům poskytovat v případě projevení závislosti na hraní hazardních hrách nebo postupné či úplné ztráty kontroly nad hraním.

INSTITUCE DRUH POMOCI KONTAKT
Zodpovědné HraníProjekt a celorepubliková mapa podpory v boji proti závislostihttps://www.zodpovednehrani.cz/
Hazardni-HraniNárodní linka a portál pomoci proti závislosti na hazarduhttps://www.hazardni-hrani.cz/
Stop závislostiPoradenství, informace a podporahttps://stopzavislosti.cz/
Gambling TherapyMezinárodní portál pomoci proti závislosti na hazardních hráchhttps://www.gamblingtherapy.org/
BeGambleAwareMezinárodní portál pomoci proti závislosti na hazardních hráchhttps://www.begambleaware.org/
Klinika AdiktologieKlinika při Karlově univerzitě, poskytující poradnu a pomoc v případě závislostihttps://www.adiktologie.cz/

Závěrem

Je velmi důležité věnovat pozornost možným náznakům vznikající závislosti na hazardních hrách a tyto co nejrychleji zarazit nastavením limitů nebo úplným ukončením jejich hraním. To je však možné pouze za pomocí vlastního sebeovládání, které nemusí vždy být dostatečně silné v takto zranitelných momentech. Proto je dobré hrát na kasinu, které podporuje zodpovědné hraní, umožňuj nastavení limitů nebo samo vyloučení ze stránek po určitou dobu, ale také prostřednictvím vyhledání odborné pomoci, která je často dostupná jak anonymně, tak bezplatně.

Zpět na začátek